การประกอบการเพื่อสังคม - วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship & Social Enterprise)

1042 ผู้เข้าชม    

Content
(1) Why –Wicked Problem ?
(2) Case Study
     2.1 Corporate U Tern
          • GrameenDanone
          • Unilever Hindustan, Novartis-ArokyaParivar, Uninor
          • BHP, Anglo Amercian, Chevron
          • Nestle’, Bendigo Bank
          • ระดับความเกี่ยวข้องบริษัทต่อสังคม - การสร้างผล ?

     2.2 Activities or Business
          • ทุนพยาบาล ที่ระยอง
          • โครงการวีเชพของกลุ่มปิโตรเคมี - วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
          • Proximity Design - การเติมเต็มของเทคโนโลยี ความรู้ การจัดการ และการร่วมพัฒนาตนเองของชุมชน
          • TaddyBlecher - เริ่มรากของฐานรากในความเป็นปัจเจก
(3) Shared Experience - Right Livelihood Way
(4) Theories & Practices
      • Business model - Frame work , Tools
      • องค์ประกอบของคำความหมาย การทดสอบ และย้อนกลับมาร่วมสร้างความเข้าใจ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :    SE    วิสาหกิจเพื่อสังคม