จากรั้วโรงงาน สู่ ประตูบ้าน - ชุมชน

836 ผู้เข้าชม    

          The way of monologue : ลักษณะของกลยุทธ์การสื่อสารของโรงงานจะเป็นการการเผยแพร่รวบรวมงานที่ตนเองทำสื่อไปให้กับชุมชนได้รับทราบ แต่ในโลกของความเป็นจริง ชุมชน/ท้องถิ่น ไม่อยู่แบบนิ่งๆ รอข้อมูลจากโรงงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :