การสื่อสารองค์กรกับการสื่อสารสาธารณะ (สังคม)

558 ผู้เข้าชม    

การสื่อสารองค์กร (Corporate Communication) เป็นการสื่อสารที่ดำเนินการโดยองค์กร เป็นเรื่องขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับ Stakeholder ขององค์กรนั้นเป็นสำคัญ

การสื่อสารสาธารณะ (Public Communication) เป็นการสื่อสารที่สังคมร่วมกันผลิตประเด็นจนเป็นกระแสสังคม (สังคมพูดถึงเรื่องเดียวกันพร้อมๆ กัน แต่อาจจะมีแง่มุมที่แตกต่างกันไป) ไม่มีใครเป็นเจ้าของเรื่อง หรือศูนย์กลางของการผลิต

 
ที่มาภาพ : freevideolectures.com
 
 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท