คำ-ความหมาย

 • Triple Bottom Line

  34 Views | 0 Downloads

  1. ความหมาย สฤณี อาชวานันทกุล (http://www.salforest.com/glossary/triple-bottom-line) ให้ความหมายคำว่า Triple Bottom Line เป็นภาษาไทยว่า “ไตรกำไรสุทธิ” ซึ่งเป็นเรื่องของการวัดเป้าหมายความสำเร็จและ

  Read more >
 • Corporate Social Responsibility : CSR
  08/01/2019
  118 Views | 0 Downloads

  1. ความหมาย World Bank ระบุว่า การให้คำนิยามที่มักจะได้รับการอ้างถึงคือการนิยามของ World Business Council S

  Read more >