คลังข้อมูล

  • GPO CSR Workshop

    38 Views | 0 Downloads

    GPO CSR Workshop CSR Workshop ให้กับผู้บริหาร เพื่อการพัฒนางานขององค์การเภสัชกรรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรม แบงค็อก มิดทาวน์ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

    Read more >