กรณีศึกษา

  • ASEAN Youth Workshop on Social Entrepreneurs in Thailand (22-26 January 2017)

    641 Views | 0 Downloads

    บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เข้าร่วมงานประชุมปฏิบัติการเยาวชนอาเซียนสู่การเป็นผู้ประกอบการสังคม (ASEAN Youth Workshop on Social Entrepreneurs) เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560 โดยงานจัดระหว่างวันที่ 22 &

    Read more >