คลังข้อมูล

  • ESG Weekly Monitoring (19 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

    74 Views | 0 Downloads

    ESG Risk เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นด้วยการริเริ่มของบริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และองค์การพันธมิตรที่ประสงค์จะพัฒนางานในด้านนี้ ด้วยการจัดการแบบเครือข่าย เพื่อการติดตามความเคลื่อนไวของมิติต่างๆ ของการพัฒนา

    Read more >