เกี่ยวกับเรา

          ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ Image Plus Communication เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและการดำเนินงานของเราซึ่งได้ดำเนินการให้บริการกับทุกท่านตลอด 20 กว่าปีมาแล้ว

          ในหัวข้อ Issue Management เราจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการกระตุ้นให้กับภาคประชาชนทุกคนให้ตระหนักถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันผ่านบทความสำคัญตลอดจนข่าวสารอัพเดทจากทุกมุมโลกมาให้พวกท่านได้ติดตาม

          เพื่อที่จะช่วยให้ท่านได้รับความรู้ที่เพิ่มขึ้นในด้านของงานความร่วมมือทางสังคม ท่านสามารถพบกับความรู้ต่างๆ ทางด้าน CSR มากมาย (เช่น คำและความหมายทางด้าน CSR, ทฤษฎีและการปฏิบัติต่างๆทาง CSR, กรณีศึกษาต่างๆ, การจัดการปัญหาและวิกฤติต่างๆ ตลอดจนการบรรยายเชิงความรู้ในหัวข้อต่างๆ มากมาย โดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง) ทั้งหมดเหล่านี้รวมอยู่ภายใต้หัวข้อ CSR & CSV

          ในหัวข้อของ IMP Event ท่านจะพบกับภาพกิจกรรมและอีเวนท์ต่างๆ ที่ทาง IMP เคยทำขึ้นกับลูกค้าและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำสมุดคู่มือต่างๆ การสัมมนาและกรณีศึกษาต่างๆ มากมาย อีกทั้งในหัวข้อของ ‘Career’เราเปิดโอกาสให้ทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและเรามีความยินดีที่จะได้ต้อนรับท่านเข้ามาร่วมงานกับเรา

          เว็บไซต์นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ท่านสามารถหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ IMP ได้อย่างรวดเร็ว  ในขณะเดียวกันยังช่วยให้เราได้รับทราบความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากท่าน ซึ่งเราถือเป็นข้อมูลที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับเราในการพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้นำเสนอสิ่งที่ตรงความต้องการของทุกท่านให้ได้มากที่สุด

          เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเราปรารถนาว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านอีกในครั้งต่อไป

จารุวรรณ คุณชัยมัง

กรรมการผู้จัดการบริษัท IMP

 

 

ประวัติความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงาน

ปีก่อตั้ง :           2536

รูปแบบธุรกิจ : บริษัทฯ ที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล หมายเลข 2631 ระดับ 2 สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร สาขาการประชาสัมพันธ์ สาขาการวิจัยและการประเมินผล ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

          บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (IMP)  เป็นที่ปรึกษาเฉพาะทาง (Specialist  Consultancy) ที่มุ่งเน้นสร้างบริการใหม่ในการจัดบริหารองค์กรของลูกค้าด้วยองค์ความรู้และการจัดการใหม่ในสองทิศทาง  ประกอบด้วย การจัดระบบการบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations) เพื่อสนับสนุนการบริหารโครงการ (Support to Project Management) และเพื่อยกระดับสนับสนุนการดำเนินโครงการตามความรับผิดชอบต่อสังคม (Enhancing to Corporate Social Responsibility Management)

          งานตามกรอบภารกิจนี้ จะรวมพื้นที่ของงานที่มากกว่าชุมชนโดยทั่วไป Community Relations โดยจะรวมความไปถึงงานการจัดระบบงานสร้างความสัมพันธ์ที่มีต่อส่วนราชการใน ท้องถิ่น (Local Government Relations)

          นอกจากนั้นแล้วการบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ที่สนับสนุนการบริหารโครงการนั้น  ยังจะรวมความไปยังงานอื่นๆ ที่จำเป็น หรือได้รับมอบหมายจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจข้างต้น  เช่น  การมอนิเตอร์สถานการณ์และการสืบสภาพข้อเท็จจริงของชุมชนเพื่อประกอบการ บริหารโครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Issue Management

 

การดำเนินงานของบริษัท

 

 

ลูกค้า

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัท