ร่วมงานกับเรา

บริษัท Image Plus Communication Co., Ltd. บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ / ชุมชนสัมพันธ์ มีความประสงค์จะรับสมัคร เจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

สอบถามรายละเอียด หรือส่ง Resume ได้ที่
คุณทัศนีย์ +662-541-4591-2
Email: info@imageplus.co.th