เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ Image Plus Communication Co,Ltd. เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและการดำเนินงานของเราซึ่งได้ดำเนินการให้บริการกับทุกท่านตลอด 30 ปีมาแล้ว

ในหัวข้อ คำ-ความหมาย และ กรณีศึกษา เราจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการกระตุ้นให้กับภาคประชาชนทุกคนให้ตระหนักถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันผ่านบทความสำคัญตลอดจนข่าวสารอัพเดทจากทุกมุมโลกมาให้พวกท่านได้ติดตาม เพื่อที่จะช่วยให้ท่านได้รับความรู้ที่เพิ่มขึ้นในด้านของงานความร่วมมือทางสังคม ท่านสามารถพบกับความรู้ต่างๆ ทางด้าน CSR มากมาย เช่น คำและความหมายทางด้าน CSR, ทฤษฎีและการปฏิบัติต่างๆ ทาง CSR, กรณีศึกษาต่างๆ, การจัดการปัญหาและวิกฤติต่างๆ ตลอดจนการบรรยายเชิงความรู้ในหัวข้อต่างๆ มากมาย โดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง

ในหัวข้อของ กิจกรรม ท่านจะพบกับภาพกิจกรรมและอีเวนท์ต่างๆ ที่ IMP เคยทำขึ้นกับลูกค้าและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำสมุดคู่มือต่างๆ การสัมมนาและกรณีศึกษาต่างๆ มากมาย อีกทั้งในหัวข้อของ ร่วมงานกับเรา เราเปิดโอกาสให้ทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและเรามีความยินดีที่จะได้ต้อนรับท่านเข้ามาร่วมงานกับเรา

เว็บไซต์นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ท่านสามารถหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ IMP ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันยังช่วยให้เราได้รับทราบความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากท่าน ซึ่งเราถือเป็นข้อมูลที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับเราในการพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้นำเสนอสิ่งที่ตรงความต้องการของทุกท่านให้ได้มากที่สุด

เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเราปรารถนาว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านอีกในครั้งต่อไป

.

ดร. สุนทร คุณชัยมัง
กรรมการผู้จัดการบริษัทอิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ประวัติและความเป็นมา

บริษัทอิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (IMP) ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 เป็นบริษัทที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 2631 ระดับ 2 สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร สาขาการประชาสัมพันธ์สาขาการวิจัยและการประเมินผล ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (IMP) เป็นที่ปรึกษาเฉพาะทาง (Specialist Consultancy) ที่มุ่งเน้นสร้างบริการใหม่ในการจัดบริหารองค์กรของลูกค้าด้วยองค์ความรู้และการจัดการใหม่ในสองทิศทาง ประกอบด้วย การจัดระบบการบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations) เพื่อสนับสนุนการบริหารโครงการ (Support to Project Management) และเพื่อยกระดับสนับสนุนการดำเนินโครงการตามความรับผิดชอบต่อสังคม (Enhancing to Corporate Social Responsibility Management)

งานตามกรอบภารกิจนี้ จะรวมพื้นที่ของงานที่มากกว่าชุมชนโดยทั่วไป Community Relations โดยจะรวมความไปถึงงานการจัดระบบงานสร้างความสัมพันธ์ที่มีต่อส่วนราชการใน ท้องถิ่น (Local Government Relations)

การดำเนินงาน

ลูกค้าของเรา