การบรรยายเชิงวิชาการ

Go beyond Creating Shared Value Experience sharing #2

สัมมนาหัวข้อ
Go beyond Creating Shared Value Experience sharing # 2
from Shared Value Leadership Summit 2014

วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

 

Share this