บทความน่าสนใจ

การอบรม การใช้คู่มือการจัดการประเด็นวิกฤติและการสื่อสารในภาวะวิกฤติขององค์การเภสัชกรรม


ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566
เวลา 08.30-12.00 น.

Share this