ร้องเรียนโรงงาน มู หลิน เซิน รับเบอร์ ส่งกลิ่นเหม็น ปล่อยน้ำเสียและฝุ่นละอองรบกวนชาวบ้าน

Share this