บริษัท

การพัฒนางานตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการต่อต้านคอร์รัปชัน

          ที่ประชุม World Economic Forum ปี ค.ศ.1999 ได้ประกาศหลักการรณรงค์ว่าด้วย UN Global Compact ออกมา 4 เรื่อง ได้แก่ (1) เรื่องสิทธิมนุษยชน (2) เรื่องสิทธิแรงงาน (3) เรื่องสิ่งแวดล้อม และ (4) เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะของการต่อต้านคอร์รัปชันว่าจะต้องมีการจัดการในเรื่องอื่นๆ ไปพร้อมๆ กันด้วย หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า “การต่อต้านคอร์รัปชันไม่ควรดำเนินการโดยลำพังนั่นเอง”

(ภาพจาก : www.unodc.org)

Share this