บริษัท

Outcome – Impact Evaluation #1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินตามตัวชี้วัดทางสังคม

ณ บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์จำกัด จังหวัดระยอง

Outcome/Impact Evaluation

Dr.Soontorn Koonchaimang
(good governance development)
28 April 2014

Share this