การบรรยายเชิงวิชาการ

7 Strategies to Create Positive Movement in Public Sphere

สัมมนา 7 Strategies to Create Positive Movement in Public Sphere

โดย ดร.สุนทร  คุณชัยมัง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องอินทนิล โรงแรมสวิสโฮเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพมหานคร
 

Share this