กิจกรรมภายในองค์กร

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30 น. กรมการพัฒนาชุมชน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thailand Social Business Initiative : TSBI) โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน Dr. Faiz Shaz ผู้อำนวยการ Yunus Center AIT ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ และนางสาวปาจารีย์ คุณชัยมัง กรรมการบริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร         
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนได้เข้ามาร่วมในการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่ชุมชน/ตำบล สู่การเป็นผู้ประกอบการในระดับชุมชน (Community Entrepreneur : CE) และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในระดับชุมชนให้มีการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่ “กิจการธุรกิจเพื่อสังคม” และ “กิจการแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม” ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ
 
Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *