บทความน่าสนใจ

แปลและเรียบเรียงโดย

ฝ่ายข้อมูลสนับสนุน บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด:

12 มีนาคม พ.ศ. 2557

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… กฎหมายและมาตรการควบคุมบริษัทข้ามชาติ             นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ธุรกิจระหว่างได้ขยายตัวและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสหรัฐฯ เป็นประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดของบริษัทข้ามชาติมากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันบริษัทข้ามชาติเหล่านี้มีมากกว่า 200,000 บริษัททั่วโลก และมีอิทธิพลต่อชีวิตเรามาก โดยอาจมีผลดีในแง่ที่ว่าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยการนำทรัพยากรในประเทศหนึ่งมาใช้ประโยชน์แก่ชาติต่างๆ และยังเกิดผลดีต่อประเทศที่รับการลงทุนจากต่างชาติ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่มาพร้อมกับการลงทุนและการสร้างงานในประเทศ ส่วนผลกระทบที่เกิดประเทศที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนมีดังนี้   เศรษฐกิจ             1. การไหลเข้าของทุน – บริษัทข้ามชาติสามารถระดมทุน ได้จากทั้งในและนอกประเทศ ดังนั้นการระดมทุนในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงต่ออัตราแลกเปลี่ยนจึงน่าจะเกิดประโยชน์แก่บริษัทข้ามชาติมากที่สุด ซึ่งกลายเป็นว่าไม่ได้นำเงินทุนจากต่างชาติ เข้ามาลงทุนในประเทศผู้รับการลงทุน แต่ใช้เงินทุนของประเทศนั้นเองลงทุนหรือทำการซื้อกิจการ เป็นการช่วงชิงเงินทุนในประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดจากนักลงทุนในประเทศ และยิ่งกว่านั้นผลกำไรที่เกิดจากการลงทุนก็ยังถูกส่งกลับไปยังบริษัทแม่ที่ต่างประเทศ ทำให้เงินไหลออกนอกประเทศ และเกิดการขาดดุลในประเทศผู้รับการลงทุนในที่สุด             2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี – บริษัทข้ามชาติ ที่มีแหล่งที่มาจากประเทศพัฒนาแล้วได้รับการมองว่าเป็นประเทศที่อุดมไปด้วย ความรู้ ข้อมูล และเทคโนโลยีอันทันสมัยซึ่งประเทศกำลังพัฒนาต้องได้รับการถ่ายทอด จึงเปิดโอกาสให้ประเทศที่พัฒนาแล้วมาลงทุนในประเทศ แต่ก็มีข้อควรระวังข้อหนึ่งคือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีย่อมขึ้นอยู่กับการทำสัญญาซื้อขายเทคโนโลยี ซึ่งขึ้นอยู่กับการต่อรองของคู่กรณี เป็นลักษณะกึ่งผูกขาด เพราะไม่มีการแข่งขันทางด้านราคาจากประเทศอื่น จึงทำให้ประเทศผู้ลงทุนมีอำนาจในการต่อรองสูงอันอาจนำไปสู่ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในข้อจำกัดทางด้านราคา ปริมาณสินค้า อาณาเขตการใช้เทคโนโลยี และระยะเวลาการใช้ รวมถึงการห้ามประเทศที่รับการลงทุนผลิตสินค้าชนิดเดียวกับประเทศผู้ลงทุน และผู้ขายเทคโนโลยีมีสิทธิกำหนดราคาสินค้าที่ผู้ซื้อผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีนั้น ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนา   pdf_1395626918
Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *