บทความน่าสนใจ

Edmund Terence Gomez Specializes in state – market relations and the linkages between ethnicity , politics and capital development. (รัฐ- ความสัมพันธ์ทางการตลาดและจุดเชื่อมโยงระหว่างชาติพันธ์ กับการพัฒนาทุนและการเมือง) การศึกษาในเรื่องนี้ เป็นการสรุปความจากหนังสือที่ ดร.Edmund Terence Gomez เป็น บรรณาธิการรวบรวมงานเขียนของนักวิชาการอีกหลายท่าน เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง ที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออก ทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast Asia) : ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) : อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย สิงคโปร์ หลังจากเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินเมื่อ ปี 1997 โดย เฉพาะการตั้งคำถามที่ว่า หลังจากเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงิน จนลุกลามไปสู่ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ และแม้บางประเทศอาจจะมีการเปลี่ยนผู้นำในทางการเมืองไปบ้างก็ตาม แต่การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างที่จะนำไปสู่การพัฒนากลับไม่เกิดขึ้นใน ประเทศแถบนี้ pdf_1387348396
Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *