บทความน่าสนใจ
          Memetics เป็นทฤษฎีที่อธิบายความเกี่ยวกับองค์ประกอบของการรับรู้ในใจของผู้คน (mental content) เป็นการอาศัยพื้นฐานของการศึกษาแบบเปรียบเทียบ –แบบอุปมา(analogy) กับวิวัฒนาการของดาร์วิน(Darwinian evolution) เป็นทฤษฎีที่เริ่มมาจากงานของ Richard Dawkins ที่เขียนหนังสือเรื่อง The selfish Gene ขึ้นในปี 1976 ที่เสนอให้ใช้วิธีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ/โมเดลของวิวัฒนาการ (evolutionary models)กับการเปลี่ยนผ่านข้อมูลข่าวสารทางวัฒนธรรม (cultural information transfer) …   pdf_1387356703
Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *