กรณีศึกษาในไทย
ความสำคัญ             – ประเด็นนี้  IMP ขอเสนอเป็นความคิดเห็นเบื้องต้นว่า การบริการของทีวีดิจิตอล จะสร้างผลต่อเนื่องในระบบการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารสาธารณะ เพราะหนึ่ง เรื่องดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มทีวีช่องใหม่ แต่จะเป็นการเพิ่มรูปแบบและบริการใหม่ๆ ตามกระบวนการสร้างสรรค์ของผู้ผลิต (รายการข่าว / รายการสนทนา / รายการสารคดี ฯลฯ) ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสของข่าวสารที่เคยมีข้อจำกัดของช่องทางการสื่อสารและมีโอกาสจะได้รับการเผยแพร่มากขึ้นแล้ว เรื่องที่เคยเผยแพร่ไปเป็น “ข่าว” ไปแล้ว ยังมีโอกาสที่จะมีการเผยแพร่ซ้ำในรูปแบบที่หลากหลายและมีการสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นไปอีก จากเดิมที่เรื่องแบบนี้จะเป็นที่สนใจของรายการสนทนา หรือรายการสารคดีอยู่แล้วก็จะมีมากขึ้นไปอีก (เป็นเรื่องของการขยายช่องทาง – เชิงโอกาส)             – การเพิ่มขึ้นของช่องทางการสื่อสารระบบทีวีดิจิตอล จะส่งผลต่อความเข้มข้นของการสื่อสารในระบบเดิมทั้งทีวี และวิทยุ จะขยายตัวตามไปด้วย รวมทั้งจะขยายตัวการสื่อสารในพื้นที่ Social media และการสนทนาในที่ทำงาน ในที่ชุมชน ฯลฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของกระแสการไหลเวียนข้อมูลข่าวสาร (การเปลี่ยนจากเรื่องเชิงปริมาณไปยังเรื่องคุณภาพ)             – การเปลี่ยนแปลงของระบบทีวีดิจิตอลนี้ จะต่างไปจากการเกิดขึ้นของ “ทีวีดาวเทียม” ซึ่งเป็นเรื่องของ “การสื่อสารแบบทางเลือก” ทั้งในความหมายของโครงสร้างการสื่อสารและความเป็น Professional รวมทั้งจะต่างไปจากการสื่อสารที่เกิดขึ้นใน Social media ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารที่เกิดจากการสื่อสารระหว่างปัจเจกกับสังคม (หรือเป็นไปตามความหมายของการสื่อสารสาธารณะ – Public communication) ซึ่งพลังและความหมายของการสื่อจะเป็นไปในลักษณะของเรื่องราว เรื่องเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ เรื่องอารมณ์ทางสังคมเป็นสำคัญ แต่กรณีของระบบทีวีดิจิตอลที่กำลังเกิดขึ้นในไทยขณะนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นศูนย์กลางของการสื่อสาร ทั้งในเรื่องของข่าวสาร สาระความรู้ และบันเทิง (รวมทั้งการสื่อสารที่เป็นงานศิลปะ ฯลฯ) มีลักษณะที่เป็นมืออาชีพ มีความพร้อมในเรื่องของทุน ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถอื่นๆ จึงย่อมจะส่งผลสะเทือนที่มากกว่าการเกิดขึ้นของการสื่อสารแบบทางเลือก (ทีวีดาวเทียม / วิทยุชุมชน) และ Social media (เพราะ 2 เรื่องหลัง ต้องอาศัยมิติทางสังคม / ชุมชน) \"ผลต่อเนื่องจากการบริการของทีวีดิจิตอล   pdf_1397702806
Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *