ปี 2014 ถูกมองเป็นปีแห่งการดำเนินการทางภูมิอากาศ และเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความคืบหน้าอย่างยั่งยืนในอนาคต  การดำเนินการพัฒนาอย่างมีความทะเยอทะยานในการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศในปี 2015 จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น           หลายประเทศมีการตกลงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงตามกฎหมายในเรื่องของ Climate Change ปี 2015  แต่ก่อนจะถึงปี 2015 นั้น ความก้าวหน้าต้องเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2014 ที่ถูกมองเป็นปีสำคัญในการสร้างการกระทำและแรงผลักดันให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าในอนาคต  สถานการณ์น้ำแข็งละลาย,ระดับน้ำในทะเลสูงขึ้น, มหาสมุทรมีความเป็นกรดมากขึ้น เช่นเดียวกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์เหล่านี้เกิดปริมาณมากขึ้นและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  ส่งผลให้เหตุการณ์ที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและเกิดบ่อยครั้งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น  คลื่นความร้อน,น้ำท่วม,ภัยแล้ง, พายุโซนร้อนตัวอย่างเช่น กรณีของประเทศ ฟิลิปปินส์ ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับชาติอื่นๆ ในโลก           โดยหลักแล้วการทำกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ถือเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการทำงานของเราที่ยังไม่พอที่จะจำกัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส ซึ่งถือเป็นจุดที่จะส่งผลกระทบอันตรายต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก  ความคาดหวังถึงการนำไปสู่การลดจำนวนคาร์บอนให้ต่ำลงในอนาคต รัฐบาล,ภาคธุรกิจ, เยาวชน,ชุมชน, ผู้หญิงและผู้นำท้องถิ่น ต้องร่วมกันสร้างนวัตกรรมและแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมั่นคงในอนาคต           โปรแกรมใหม่สำหรับสร้างเมืองที่ยั่งยืนและเกษตรกรรมที่ส่งผลดีต่อสภาพอากาศ มีความพร้อมสำหรับการสร้างผลประโยชน์แล้ว โดยโครงการส่วนใหญ่ทำเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซและสร้างความยืดหยุ่นของมลภาวะทางอากาศ  ประเทศ,บริษัทต่างๆ ก็ตระหนักถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พลังงานสะอาดกลายเป็นที่ต้องการของโลก ไม่ว่าจะเป็น พลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลม ทำให้การลงทุนในการพัฒนาพลังงานสะอาดถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  ทำให้มองเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะสร้างแรงผลักดันเพื่อที่จะปิดช่องว่างการปล่อยก๊าซเรือนกระจก           เพื่อบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในการรักษาสภาพภูมิอากาศ  ประเทศไม่เพียงแต่ต้องส่งเสริมนโยบายที่มีความเหมาะสม และตอบสนองทางการเงินในเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้ว ยังต้องมีการวางเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น การเงินในเรื่องของสภาพภูมิอากาศคือการลงทุนในอนาคต ผลตอบแทนที่ได้ เช่นเดียวกับ การลดการปล่อยก๊าซ เราสามารถสร้างและพัฒนา คลินิก, ชนบท,โรงเรียน,ช่วยให้ธุรกิจท้องถิ่นเติบโตขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ในทางสากล การเข้าถึงพลังงานสะอาดสามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้น  สามารถเปิดตลาดใหม่, สร้างงานที่ดี, ออกแบบตัวของเมืองอย่างยั่งยืน           ภาคเอกชนเองก็ต้องตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่โตขึ้นในการพัฒนาประเทศ แต่ไม่สามารถระดมทรัพยากรโดยไม่ผ่านประชาชน  การจัดหาเงินทุนจากประชาชนจะสามารถกระตุ้นภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ที่ต้องการจะลงทุนต้องร่วมลงทุนกับประชาชน           การประชุม Climate Summit ใน New Yorkมีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหา การเจรจาต่อรองของรัฐบาลพร้อมกับผู้นำจากธุรกิจและการเงินของรัฐบาลท้องถิ่นและภาคประชาสังคม  การเพิ่มขึ้นของสภาพภูมิอากาศถือเป็นเรื่องสำคัญในปีนี้ ปีหน้าและ ในอนาคตก็เช่นกัน   ที่มา:

Big Idea 2014 : The Year for ClimateAction.  (15  มกราคม 2557).  http://www.un.org/ climatechange/blog/2013/12/11/big-idea-2014-the-year-for-climate-action/.

  pdf_1389763854
Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *