1. ความเป็นมา

          Anadarko เป็นบริษัทเอกชนในกิจการขุดเจาะและสำรวจผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลก (ปริมาณผลผลิตน้ำมัน ในปี 2013 = 2.79 ล้านบาร์เรล) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในมลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา มีความสนใจที่จะพัฒนาโครงการ (Project based) – Anadarko Mozambique Area : AMA 1 ซึ่งเป็นโครงการผลิตปิโตรเลียมเหลวหรือ Liquefied Natural Gas : LNG ในพื้นที่ประเทศโมซัมบิค ซึ่งจากการศึกษาแล้ว จะมีเงื่อนไขการลงทุนที่จะต้องใช้ผู้ประกอบท้องถิ่นที่เป็นธุรกิจของคนโมซัมบิก เพื่อมาร่วมงานในกิจการด้วย Anadarko จึงได้ร่วมกับ Pyxera Global ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งโครงการ เป็นการทำงาน 2 – 3 ปี ล่วงหน้า ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศเปิดประมูลโครงการ   2. การดำเนินงาน 1. Pyxera คัดเลือกผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยที่สนใจจะพัฒนาขีดความสามารถ สนใจที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมงานกับ Anadarko ในการพัฒนาโครงการผลิตปิโตรเลียมเหลว 2. การอบรมเป็นไปตามหลักสูตร การพัฒนาทักษะ ระบบงาน และการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ มีผู้ผ่านอบรมและขึ้นทะเบียนไว้เป็น Local suppliers for LNG project 450 ราย 3. การอบรมผู้ประกอบการท้องถิ่น ทำให้ Anadarko รับรู้ข้อมูลของท้องถิ่นและรัฐบาลได้อีกช่องทางหนึ่ง 4. การใกล้ชิดกับผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการในการอบรม ซึ่งจะต้องออกในรับรองวุฒิบัตรให้กับกิจการรายต่าง ๆ ทำให้ Anadarko สามารถประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายได้แม่นยำมากกว่ารายอื่น   3. ผลลัพธ์           ผู้ประกอบการท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและสามารถขึ้นทะเบียนเป็น Local suppliers for LNG project 450 ราย ในจำนวนนี้ มี 29 รายที่เป็น Service providers ที่ได้รับการอบรมเพื่อยกระดับเป็น International contracting standards สามารถรับงานที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะ สำรวจได้ทั่วโลก ในขณะเดียวกัน ผลตอบแทนโดยตรงสำหรับ Anadarko คือ การได้รับอนุมัติในโครงการการลงทุนดังกล่าวจากรัฐบาลโมซัมบิก

 

Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *