การพัฒนาตนเองจากพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างขบวนการทางการเมืองของประชาชนที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนเป็นรัฐเอกราชของแคว้นบาสก์ กับรัฐบาลกลางที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 1936 ที่มีการยึดอำนาจรัฐโดย General Francisco Franco และนำไปสู่สงครามกลางเมือง โดยมีขบวนการของภาคประชาชนที่พัฒนาเป็นขบวนการเรียกร้องเอกราชของ ETA-Euskadi Ta Askatasuna และสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มคลายตัวลงจากการตายของ Franco ในปี 1975 โดยหลังจากนั้นรัฐบาลกลางของสเปนได้เปิดกว้างทางการเมืองมากขึ้นด้วยการบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้มีเขตปกครองตนเอง-the Stature of Autonomy ขึ้น

          หลังจากปี 1978 เป็นต้นมาแคว้นบาสก์ของสเปน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 จังหวัด คือ Arava, Biscay and Gipuzkoa มีพื้นที่ประมาณ 7,200 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 2.2 ล้านคน มีเมืองสำคัญที่เป็นที่รู้จักกัน เช่น Billbao และ Vitoria-Gasteiz เริ่มที่พัฒนาเขตปกครองนี้อย่างน่าสนใจ ทั้งงานในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยมีพื้นฐานของการทำงานแบบเปิดและสร้างพื้นที่ของการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน ให้มีบทบาทร่วมกัน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม และคู่ขนานกันไป ตัวอย่างของการทำงานพัฒนาของเมือง Gipuzkoa ที่นำเอาเครื่องมือการสำรวจวิจัย-การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นที่ตั้งในการขับเคลื่อนนโยบาย-ปฏิบัติ-และวัดผลความสำเร็จ (Gipuzkoa Taldean) พร้อม ๆ กับสร้างพื้นที่ของการทดสอบเพื่อค้นหาแนวทางที้เหมาะสมร่วมกัน (Gipuzkoa Lab) จัดกระบวนการทำงานให้สนับสนุนซึ่งกันและกันทั้ง Top-down และ Bottom-up รวมทั้งการสร้างสรรค์งานกิจกรรมที่เชื่อมโยงตัวเองเข้ากับความเป็นนานาชาติ

 

          สำหรับการท่องเที่ยวของแคว้นบาสก์ ที่มีการแสดงออกถึงทุนทางอัตลักษณ์ และศักยภาพของเมืองทั้งมิติประวัติศาสตร์และความก้าวหน้า ทั้งอาหาร วัฒนธรรมการใช้ชีวิต การแสดง งานเทศกาล และงานศิลป์ พร้อม ๆ กับชายหาดที่สวยงาม และแหล่งธรรมชาติของพื้นที่ชนบท ฯลฯ จนมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศสนใจที่เข้าท่องเที่ยวมากถึง 4.5 คนต่อปี (ตัวเลขปี 2015 ก่อนการแพร่ระบาดของ Covid-19) จนสภาวะนักท่องเที่ยว
ล้นเกิน ที่ไปรบกวนต่อการใช้ชีวิตของประชาชน จนนำไปสู่การต่อต้านขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะย่านเมืองเก่า

 

          รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของแคว้นบาสก์นี้ตัวเลขปี 2022 มีรายได้ 4.7 พันล้านยูโร (ประมาณ 188,000 ล้านบาท)

…..

เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ “จริยธรรมกับความยั่งยืนของการท่องเที่ยวชุมชน”

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

 

 

Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *