New Deal for Communities, Newcastle-upon-Tyne เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ของเมือง Newcastle ที่เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 2000 จากการที่พื้นที่ด้านตะวันตกของ Newcastle upon Tyne ได้รับผลกระทบ ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ มากกว่า 100 โครงการ/กิจกรรม เช่น (1) การเผชิญกับมูลค่าลดลงของที่ดินในย่าน Arthur’s Hill, Cruddas Park, Rye Hill, and Elswick (2) การเปลี่ยนถ่าย Generation ของชุมชน

          New Deal for Communities เป็นงานที่ริเริ่มขึ้นโดยรัฐบาลอังกฤษ สมัย Tony Blair จากพรรคแรงงาน เพื่อนำเอาความเป็นชุมชนเข้ามาร่วมขบวน/เป็นกระบวนการสำคัญของการพัฒนาเมือง (ที่ถูกลดทอนและกีดกันการมีส่วนร่วม) โดยมีการจัดตั้ง “หน่วยฟื้นฟูชุมชนละแวกบ้าน” (Neighbourhood Renewable Unit) พร้อมกับจัดให้มีกองทุนสนับสนุนท้องถิ่นเพื่อการนี้โดยตรง เรียกว่า Neighbourhood Renewable Fund: NRF ขึ้นตรงต่อสำนักงานรองนายกรัฐมนตรีและกระทรวงยกระดับคุณภาพชีวิต ที่อยู่อาศัย และชุมชน (ตามโครงสร้างในปัจจุบัน) การสนับสนุนงบประมาณท้องถิ่นเพื่อการนี้ดำเนินมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 จนมาถึงปี ค.ศ. 2011 เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบ Local Partnerships เริ่มต้นจาก 17 เมือง แล้วขยายออกไปเป็น 39 เมือง

          New Deal for Communities, Newcastle-upon-Tyne เป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่สร้างผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของอังกฤษ โปรแกรม/โครงการ มีกิจกรรมหลัก 5 รายการ ประกอบด้วย (1) การจ้างงาน (2) การลดกรณีอาชญากรรม (3) ระดับการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์
(4) สุขภาพ และ (5) ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม โครงการนี้ได้ปรับเปลี่ยนตัวแทนผู้อยู่อาศัยในโครงสร้างต่าง ๆ เป็นคนรุ่นใหม่ เช่น Board of Directors รวมทั้งตัวแทนชุมชน 12 เขต ที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง (ณ เดือนกันยายน 2006 จำนวนคดีอาชญากรรมในพื้นที่ลดลง 21% คิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่ลดลงไปในระบบเศรษฐกิจ-สังคมของเมือง 3.4 ล้านปอนด์ (155 ล้านบาท โดยประมาณ) ในด้านสาธารณสุขชุมชนมีความ
พึงพอใจกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น และการลดลงของอาชญากรรม แต่ยังมีความไม่พึงพอใจในสภาพพื้นที่ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชุมชนและรัฐบาลท้องถิ่นเห็นด้วยกับรายงานนี้ และทุกฝ่ายต่างมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า การปรับเปลี่ยนในกายภาพต่าง ๆ ของพื้นที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนคนรุ่นใหม่ในการเป็นเจ้าของ/ครอบครองอาคาร บ้านเรือน และสถานที่ต่าง ๆ (ซึ่งเป็นบทบาทการมีส่วนร่วมโดยตรงในฐานะที่เป็น ผู้อยู่อาศัย-Residents)

…..

เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ “จริยธรรมกับความยั่งยืนของการท่องเที่ยวชุมชน”

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

 

 

Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *