ดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อ “โลกไซเบอร์กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ของไทย (พ.ศ. 2549 – 2554)” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ผลของการขยายตัวของโลกไซเบอร์ที่มีต่อพื้นที่สาธารณะและความใหม่ (Newness) ที่เกิดขึ้นในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการพัฒนาประชาธิปไตย เป็นการศึกษาที่ให้ความสนใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ กับการจัดระเบียบองค์กรเพื่อการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือการปฏิบัติการทางการเมือง การศึกษานี้ได้นำเอากรอบวิเคราะห์ของสำนักทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New Social MovementsTheory) หรือ NSMs Theory เป็นกรอบหลัก แต่ก็ได้นำเอากรอบทฤษฎีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ด้วย คือ ทฤษฎีของสำนักการระดมทรัพยากร (Resource Mobilization Theory) ทฤษฎีการสื่อสารที่มีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง (Computer – Mediated Communication Theory) ทฤษฎีการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม (Social Constructionof Reality) ทฤษฎีการเมืองแบบ ซ้าย/ขวา และทฤษฎีกระบวนการสร้างกรอบ (Framing Theory) pdf_1511919349
Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *