เศรษฐกิจ
          ปัจจุบันมีนักวิชาการที่ให้ความสนใจต่อภาคส่วนทางสังคม(social sector) หรือภาคประชาสังคม(civil society) มากขึ้นๆเป็นลำดับทั้งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตย(democratization) และการมีส่วนร่วมสร้างเศรษฐกิจใหม่ๆโดยที่ความเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาประชาธิปไตยนั้นจะพบเห็นได้จากการนำเสนอคำว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม(Participatory Democracy)หรือประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ(Deliberative Democracy) ซึ่งนำเอากระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและความหลากหลายทางสังคมเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างแนบแน่นในขณะที่ด้านเศรษฐกิจนั้นก็จะสะท้อนผ่านการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการรวมตัวของชุมชนในรูปแบบอื่นๆซึ่งล้วนแต่เป็นเศรษฐกิจที่สร้างขึ้นจากองค์ประกอบของภาคส่วนทางสังคมส่วนที่ไม่ใช่รัฐและธุรกิจของบริษัทโดยที่ความสนใจต่อภาคส่วนทางสังคมนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในยุโรปและอเมริกาเพราะในระหว่างปีค.ศ.1950 – 2005 ขนาดของการดำเนินงานของภาคส่วนนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากจำนวนNGOs(Non- Government Organizations)ที่เพิ่มขึ้นและการใช้จ่ายเงินของประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(OECD) ที่ใช้จ่ายเพื่อการเหล่านี้   pdf_1403242672
Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *