เศรษฐกิจ
Microtrends กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กำลังผุดขึ้นในสังคมไทย             เมื่อ 10 ปีก่อน มีข้อมูลที่เป็นจุดเปลี่ยนของมุมมอง (tipping point) ที่แสดงให้เห็นว่า มีแนวคิดเล็กๆที่กลายเป็นกระแสใหญ่ในสังคมในภายหลัง โดย Malcolm Gladwell ในวันนี้มีหนังสือ Microtrends – แนวโน้มเล็กๆ ที่แสดงถึงการก่อตัวขึ้นเป็นแนวคิดและยังคงความเป็นกลุ่มเล็กๆที่มีผลต่อการ เปลี่ยนเป็นกระแสใหญ่ ในความเป็นจริงแล้ว เพียง 1 % ของชาวอเมริกัน คือ จำนวนคน 3 ล้านคน เป็นจำนวนที่สร้างตัวเป็น Microtrends – แนวโน้มเล็กๆ ที่มีผลต่อการรณรงค์ทางธุรกิจและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement)             ในปี 1996 Mark Penn ได้นิยามคำว่า microtrends – โดยยกตัวอย่างกรณีของ Soccer Moms – ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นประเด็นวิพากษ์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีบิล คลินตัน ในสมัยที่สอง (soccer mom เป็นนิยามที่ใช้เรียกกลุ่มสตรีชนชั้นกลางในย่านชานเมือง (middle-class suburban) ผู้ ซึ่งใช้เวลาหมดไปกับการรถรับส่งลูกๆไปโรงเรียน แล้วใช้เวลาที่ในระหว่างที่รอ (เศษของเวลาที่เหลือ) ไปเพื่อกิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆ เป็นคำที่ใช้เรียกกันโดยนิตยสารและหนังสือพิมพ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา เมืองที่เดนเวอร์ในปี 1995 และเป็นที่แพร่หลายในปี 1996 – สมัยที่สองของบิล คลินตัน) ด้วยประสบการณ์ในการสำรวจทัศนคติของผู้คนในการเลือกตั้ง Mark Penn ได้ร่วมกับ Kinney Zalesne ได้ประมวลกระแสเล็กๆที่ทรงพลัง – 75 new microtrends ให้เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก   Impressionable Elite             การโน้มน้าวคนอื่น /ความประทับใจที่ผู้คนจะมีต่อชนชั้นนำ (Impressionable Elite) ผู้ที่มีความมั่งคั่ง ผู้ที่มีการศึกษา กลับกลายเป็นว่าเป็นผู้ให้ความสนใจในเรื่อง “บุคลิก” (personality)มากกว่า “ประเด็น” (Issue)ที่เกิดขึ้น – ในความเป็นจริงสิ่งที่เป็นเรื่องวิชาการความรู้ (eggheads) กลับเป็นเรื่องตอแหล (jugheads) และสิ่งที่เป็นเรื่องตอแหล(  jugheads) กลับเป็นเรื่องวิชาการความรู้ (eggheads) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการรณรงค์เลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา    Southpaws Unbound             จำนวน ของคนถนัดซ้ายในสังคมอเมริกา เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วงสองอายุคน เป็นอะไรที่สำคัญสำหรับโอกาสธุรกิจใหม่ อันเกิดขึ้นจากข้อมูลถูกค้นพบในการออกแบบจาก Blackberrys และยังมีข้อมูลจากการค้นพบอีกว่า การถนัดซ้ายที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็นเพราะ ความเสรีของครอบครัวอเมริกัน   Video Game Grown-ups             แม่บ้านที่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป กำลังเป็นที่นิยมในการเล่มเกมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Mark Penn ยังเน้นที่ให้ความสนใจต่อสิ่งต่างๆที่เชื่อมโยงจากเรื่องศาสนาไปยังการเมือง จากการกระบวนการเป็นเสรีไปสู่การจัดระบบความสัมพันธ์  มี เรื่องที่น่าจะใกล้เคียงและกำลังเกิดขึ้นในบ้านเรา นอกจากเรื่อง “เห่อคนดัง /บ้าดารา”กับ จำนวนคนถนัดซ้ายมากขึ้น แล้ว ยังมีอีก 10 เรื่อง ประกอบด้วย             ประเด็นที่ชวนคิด คือ เรื่องราวข้างต้น เป็นประเด็นที่กำลังก่อตัวขึ้นเป็นปฏิกิริยาทางสังคม เป็นการกระทำทางสังคม (social action) และเป็นมุมมองที่นักการตลาด นักบริหาร นักการเมือง ต้องหันมาให้ความสนใจ โดยเฉพาะเรื่องแบบเพศที่สาม การหย่าร้าง องค์กรไม่แสวงหากำไร ฯลฯ สำหรับนักการเมือง ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจมากกว่าคนในส่วนอื่น เพราะเป็นแง่มุมเริ่มขึ้นจากการสำรวจข้อมูลทางสังคมเพื่อประกอบการเลือกตั้ง Reference 1. http://www.microtrending.com/about.php 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Penn   สุนทร คุณชัยมัง 22 มกราคม 2554   pdf_1387339503
Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *