การเมือง

สถานการณ์และแนวโน้มใน 20 ปีข้างหน้าในประเทศไทย – ปัญหาความมั่นคงซับซ้อนมากยิ่งขึ้น – เศรษฐกิจขยายตัวช้า – โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ วัยเด็กและวัยทำงานลดลง – ความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ส่งผลต่อการสร้างความสามัคคีในสังคม และเป็นข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ – ข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและความเป็นอยู่ของประชาชน – ความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน 72762_PPT รับฟัง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กทม.
Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *