การเมือง

ส่วนที่ 1 : กรอบแนวคิดและกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ระดับประเทศ      • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)      • กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี      •Thailand 4.0
ส่วนที่ 2 : ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สำคัญภายใต้แผนฯ 12      • ภาพรวมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)      • แนวทางขับเคลื่อนด้านสุขภาพที่ควรให้ความสำคัญ
  795966_National strategic plan 20 years_260760
Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *