สังคม/ชุมชน
คำ แนวคิด และความหมายของกิจการเพื่อสังคม ดร.สุนทร คุณชัยมัง Image Plus Communication การประกอบการในชุมชน (Community Entrepreneur)           การประกอบการในชุมชน หมายถึง ผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชน หรือประกอบกิจการในระดับชุมชน ทั้งที่เป็นไปโดยวิสาหกิจครัวเรือน (ผู้ประกอบรายเดียว) เช่น ร้านค้า ร้านขายก๋วยเตี๋ยว ร้านกาแฟ ฯลฯ แบบรวมกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการพัฒนาต่อจากการประกอบสัมมาชีพในชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนลักษณะของงานเศรษฐกิจแบบครั้งคราว แบบกิจกรรม และการจัดการแบบกึ่งทางการไปสู่การทำงานที่มีลักษณะเป็นกิจการ (มีความเป็นทางการมากขึ้นกว่าเดิม) มีวิวัฒนาการการสร้างรายได้จากรายได้แบบเบ็ดเตล็ด เป็นรายได้เสริม และเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างเป็นรายได้หลักของครัวเรือนได้ คุณลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของการประกอบการในชุมชน คือ จะเป็นกิจกรรม/กิจการที่ส่งผลต่อการไหลเวียนเศรษฐกิจให้กับชุมชน ทำหน้าที่เป็นตัวกลางของการแลกเปลี่ยน สร้างสรรค์มูลค่าของผลผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ  มากกว่าจะเป็นกิจการที่สร้างกำไรงามให้กับผู้ประกอบการแต่เพียงลำพัง pdf_1527214249
Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *