Farm Business Advisor : FBA case study from IDE – Cambodia – International Development Enterprise (IDE) 1 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ และเป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกับผู้บริจาคและบริษัทขนาดใหญ่ในหลายโครงการ กรณีศึกษานี้ก็เป็นงานตามความร่วมมือของ IDE กับ Nestle โครงการนี้IDE เห็นว่า หากโยงการดำรงชีวิตของคนกัมพูชาเข้ากับวิถีการตลาด ที่กำลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จะช่วยลดปัญหาความยากจนไปในพร้อมๆกันได้ด้วย   Challenge – ประชากรในกัมพูชา 85 % เป็นคนจน และ 90 % ของคนจนเหล่านี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท ที่มีการดำรงชีวิตอยู่กับการผลิตทางการเกษตรแบบพื้นๆ แต่พวกเขามีศักยภาพที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตได้จากพัฒนาผลิตและขายผักได้ไม่ยากนัก เพียงแต่เขาขาดซึ่งโอกาส ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคนิคการผลิต คุณภาพของวัตถุดิบ อุปกรณ์ทางการเกษตร เครดิต และข้อมูลทางการตลาด ฯลฯ pdf_1422245935
Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *