Sumitomo Chemical and the Fight Against Malaria Using Bednets – Sumitomo Chemical เป็นบริษัทชั้นนำของโลกด้านเคมีคัล มีฐานปฏิบัติการใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 1993 บริษัทได้พัฒนาวัสดุจาก polyethylene fiber เป็น Olyset Net –มุ้งตาข่ายเพื่อป้องกันยุงซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ประกอบกับเป็นงานที่มีความร่วมมือมาจาก WHO ที่จะป้องกันการขยายตัวของโรคมาเลเรียไว้ในวงจำกัดอีกส่วนหนึ่งด้วย   Challenge – ผลิตภัณฑ์ Olyset Net ของ Sumitomo Chemical ได้สร้างโอกาสทางธุรกิจขึ้นใหม่พร้อมๆ กับการแก้ไขปัญหาทางสังคมสาธารณสุขของโรคมาเลเรีย ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นในประเทศเขตร้อนและเป็นประเทศกำลังพัฒนา ที่ปีหนึ่งๆ มีผู้คนที่ล้มตายไปด้วยโรคดังกล่าวประมาณ 1 ล้านคน – ประเด็นปัญหาเฉพาะที่ Tanzania ซึ่งเป็นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้มากนั้น ยังไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแม่และเด็กในครรภ์ซึ่งมีสัดส่วนในจำนวนผู้ป่วยมากถึง 40% ในแต่ละปีที่นี่จะมีคนเสียชีวิตจากโรคมาเลเรียจำนวน 80,000 ราย(ประชากร 44 ล้านคน) ในจำนวนนี้เป็นเด็กที่มีอายุต่า กว่า 5 ปี มากถึง 60 % – งานเกี่ยวกับ Bednet ที่จะไปรณรงค์จัดการโรคมาเลเรียนี้ความเป็น Bednet ไม่อยู่ในแผนงานด้านสาธารณสุข ดังนั้น งานนี้ในปี 1998 จึงเริ่มขึ้นโดยความร่วมมือกับ NGOs – NGO Population Services International ที่เริ่มต้นจากการพัฒนางานตามกระบวนการทางการตลาด การซื้อ การผลิต การค้าส่ง การค้าปลีก การใช้งาน การขอยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียม ฯลฯ การพัฒนางานเหล่านี้ทางฝ่ายรัฐบาลก็มีความพยายามที่จะดำเนินการให้มีมุ้งตาข่ายสำหรับประชาชน เพราะยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงอยู่ จนกระทั่งมีการลงทุนสร้างโรงงานของ Sumitomo Chemical     pdf_1472792890
Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *