พื้นที่บ้านแจงงาม จ.สุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยเพื่อส่งเข้าโรงงานน้ำตาลมิตรผลด่านช้าง ภายในโรงงานมีอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในโรงงาน และส่วนหนึ่งก็แจกจ่ายไปยังพื้นที่ไร่อ้อยของเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียง อีกทั้งยังมีเขื่อนกระเสียวที่มีกรมชลประทานทำหน้าที่จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ชาวไร่อ้อยบริเวณรอบโรงงานประสานขอความร่วมมือจากกรมชลประทาน ขอใช้น้ำจากเขื่อนและเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดการน้ำในเขื่อนด้วย
                    การดำเนินงานในโครงการนี้สะท้อนความสำเร็จและความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ (1) วิสาหกิจชุมชนเพื่อการจัดการน้ำบ้านแจงงาม (ภาคชุมชน) (2) โรงงานน้ำตาลมิตรผล (ภาคเอกชน) และ (3) กรมชลประทาน (ภาครัฐ) ที่ร่วมกันจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความร่วมมือตามกระบวนการ “ประชา-รัฐ”  
Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *